Kamis, 04 Juli 2013

Pengeling-ElingPangeling-eling

Geguritan sing daktulis ing dhuwuring klaras sajuwing
Iku, dadi pangeling-elingku
Tumprap janjimu sing nate gawe tentreming atiku
Nanging dekwingi, nalikane semburate candhikala
Geguritan iku wis ora isa dakwaca
Sebab klaras sajuwing iku, wis ajur dadi susuhing clurut
Njur, iki ngimpi apa nyata
-----

Sajak yang kutulis di atas daun pisang kering
Itu, jadi pengingatku
Tentang janjimu yang menentramkan hatiku
Namun kemarin, ketika semburat senja
Sajak ini sudah tak bisa kubaca
Sebab, daun pisang kering itu, sudah menjadi sarang tikus, hancur
Lalu, ini mimpi atau nyata

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...